Pirkimo grąžinimo sąlygos

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Kauno Respublikinė ligoninė (toliau RKL) valdo Medicinos paslaugų internetinę parduotuvę (toliau – Parduotuvė) ir nustato taisyklės (toliau – Taisyklės), kurios taikomos Klientui teikiant užsakymą internetinėje Parduotuvėje.
  1.2. RKL turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
  1.3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti užsakymą, kol jis nepatvirtina, jog yra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas susipažino su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu užsakydamas paslaugas arba prekes, jis uždeda varnelę prie paslaugų teikimo sąlygų ir paspaudžia „Patvirtinti užsakymą“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai Taisyklių daliai, jis turi neteikti užsakymo elektroniniu būdu Parduotuvėje.
  1.4. RKL atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 2. RKL privatumo politika
  2.1. Norėdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų valdymo skaidrumą, dalinamės, kokiems tikslams yra renkami Jūsų asmens duomenys, kaip mes juos valdome, ko imamės jiems apsaugoti ir kaip, esant poreikiui, Jūsų duomenys galima būtų pašalinti iš šių sąrašų.
  2.2. Jūsų asmens duomenis mes gauname iš:
  2.2.1. tiesiogiai iš Jūsų – pildant užsakymo formą internetu, lojalumo kortelių anketas;
  2.2.2. iš oficialių trečiųjų asmenų, kurie dalyvauja pirkimo procese – bankų ar kitų Jūsų apmokėjimą priimančių bendrovių;
  2.2.3. iš surinktų slapukų Jūsų naršyklėje. Daugiau sužinoti apie slapukus galite čia.
  2.3. Šiuo metu mes kaupiame tokius duomenis:
  2.3.1. Kontaktinę Jūsų informaciją (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Šių duomenų mums reikia tam, kad galėtume Jums suteikti paslaugas ar pristatyti prekes.
  2.3.2. Būtinąją finansinę informaciją (t. y., ar Jūs esate atlikę apmokėjimą už prekes, kada buvo atliktas Jūsų pavedimas). Ši informacija yra naudojama, vykdant Jūsų užsakymą.
  2.3.3. Užsakymo informaciją – Jūsų užsakomos paslaugos ar perkamos prekės informaciją, be kurios negalėtume tiksliai įvykdyti Jūsų užsakymo.
  2.3.4. Jūsų naršyklės duomenis, padedančius mums tobulinti mūsų svetainės veikimą ir pritaikyti jos funkcionalumą pagal Jūsų poreikius.
  2.4. Jūsų asmens duomenis saugome ir trečiosioms šalims neperduodame, nebent esant privalomam būtinumui ir Jūsų užsakymo tinkamam įvykdymui, pavyzdžiui:
  2.4.1. RKL aptarnaujančioms įmonėms – filialams, siuntų tarnyboms, finansinėms įstaigoms ir pan.
  2.4.2. kompetentingoms valstybės institucijoms, pavyzdžiui valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, konkurencijos tarnybai ir pan. teisės aktų nustatytais atvejais.
 3. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
  3.1. Klientas, apsilankęs RKL Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam tinkančias paslaugas ir prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
  3.2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms paslaugoms suteikti arba prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, elektroninį paštą bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi, pristatant užsakytas prekes.
  3.3. Prieš patvirtindamas užsakymą, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, Klientas gali ir po užsakymo pateikimo. Patvirtinti užsakymą Klientas gali tik tada, kai pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis.
  3.4. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas RKL, arba atsakingam filialui. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna RKL. Kartu tai laikoma, jog tarp Kliento ir RKL yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai RKL gauna patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už užsakytas paslaugas/prekes arba rankiniu būdu patvirtina apmokėjimą grynaisiais pinigais.
  3.5. Pranešimo RKL apie apmokėjimo gavimą momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir RKL vykdymo pradžios momentu.
 4. Garantiniai įsipareigojimai
  4.1. RKL teikia paslaugas/prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui suteiktos paslaugos neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu, kuris nurodytas kontaktuose. RKL įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl RKL ar jos filialų vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. RKL pašalina trūkumus per protingą, su Klientu suderintą terminą, o trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
  4.2. RKL įsipareigojimai paslaugų/prekių atžvilgiu ir atsakomybės ribos:
  4.2.1. RKL įsipareigoja suteikti paslaugas/prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
  4.2.2. Paslaugos negali būti taikomos gydymui ir esant sudėtingose sveikatos būklių situacijose, kuomet yra privaloma gydytojų priežiūra.
  4.2.3. RKL neprisiima atsakomybės, už Kliento savarankišką paslaugų/prekių užsakymą. Klientas privalo pasitarti su jį prižiūrinčiais medikais.
 5. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
  5.1. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su PVM.
  5.2. Už užsakytas prekes galima atsiskaityti keliais būdais:
  5.2.1. Elektroninės bankininkystės sistema ,,Paysera“;
  5.2.2. Grynaisiais, priimant paslaugas/prekes RKL ir RKL filialuose;
  5.3. Klientas įsipareigoja už užsakytas paslaugas/prekes atsiskaityti iš anksto iki paslaugos/prekės bus suteiktos.
  5.4. Jeigu Klientas neįvykdo apmokėjimo laiku, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl paslaugų/prekių teikimo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą paslaugos rezervuojamos tik RKL gavus apmokėjimą už paslaugas/prekes.
 6. GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
  6.1. Jeigu Klientui išsipirkus paslaugą/prekę, nepavyksta jos priimti, Klientas įsipareigoja skubiai pranešti apie nesklandumus telefonu arba el. paštu, nurodytais Parduotuvės kontaktuose.
  6.2. Klientui suteikiama galimybė pakeisti užsakytas paslaugas/prekes į RKL priimtinas alternatyvas. Jei Kliento netenkina siūlomos alternatyvos, RKL grąžina už paslaugas/prekes gautus pinigus Klientui.
  6.3. Paslaugos/prekės grąžinamos ir/arba keičiamos vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis ,,Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
  6.4. Internetu įsigytas paslaugas Pirkėjas gali grąžinti iš anksto informuodamas RKL ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki paslaugų suteikimo rezervacijos datos. Tokiu atveju RKL pasiūlo alternatyvias paslaugas arba grąžina Klientui sumokėtus pinigus.
  6.5. Internetu įsigytas prekes Pirkėjas gali grąžinti per 7 darbo dienas nuo prekių gavimo. Tokiu atveju RKL siūlo alternatyvias prekes arba grąžina Klientui sumokėtus pinigus.
  6.6. Grąžindamas paslaugas/prekes visais atvejais Klientas privalo pateikti RKL paslaugų/prekių įsigijimo dokumentus: el. sąskaitą/Užsakymo patvirtinimo el. Laišką/ sąskaitą faktūrą / pirkimo čekį/bankinio pavedimo kopiją.
 7. Baigiamosios nuostatos
  7.1. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir RKL vyksta valstybine kalba.
  7.2. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt
  7.3. Elektroninis ginčų sprendimas Europos sąjungos vartotojų platformoje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT